โซฟาเบดปรับนอนได้รุ่นทวิน เป็นโซฟาเบดที่มีความพิเศษ ช่วยประหยัดพื้นที่ได้ เพราะในส่วนของลิ้นชักที่อยู่ใต้ที่นั่งแบ่งออกเป็น 2 ชิ้นดึงออกมาเป็นที่นอนได้

Showing all 2 results

Scroll to Top